Nadszedł nowy rok, a w nim nowe podsumowanie tygodnia 🙂

Od 1 stycznia Finlandia wprowadza w życie eksperyment socjalny. Grupa 2000 losowo wybranych obywateli będzie comiesięcznie otrzymywać od państwa dochód podstawowy w kwocie 560 euro. Pieniądze będą przyznawane bez względu na sytuację finansową i stan zatrudnienia otrzymujących świadczenie. Celem eksperymentu jest sprawdzenie czy takie rozwiązanie nie będzie zniechęcało obywateli do podejmowania pracy, a przede wszystkim czy jest ono w stanie zastąpić obecny, skomplikowany system świadczeń socjalnych. Pozwoliłoby to na znaczne zmniejszenie biurokracji i zarazem kosztów obecnego systemu socjalnego. Eksperyment zakończy się za dwa lata. Pomysł wprowadzenia dochodu podstawowego dla wszystkich obywateli pojawił się już wcześniej w Szwajcarii. Nie spodobał się on jednak obywatelom i podczas czerwcowego referendum został on odrzucony przez zdecydowaną większość jako zbyt kosztowy i szkodliwy dla gospodarki.

Japonia zmienia założenia swojej polityki monetarnej. Gospodarka japońska od 25 lat tkwi w stagnacji gospodarczej, zwanej Straconym Dwudziestoleciem. Japoński bank Centralny Bank of Japan (BOJ), dążąc do wyjścia z marazmu, stał się jednym z najbardziej innowacyjnych banków centralnych na świecie pod względem prowadzonych polityk monetarnych. BOJ był pierwszym bankiem centralnym zarówno próbującym zerowych stóp procentowych, jak i polityki luzowania ilościowego (Quantitative Easing). Teraz, w obliczu granic możliwości wykorzystania QE spowodowaną ogromnym udziałem banku centralnego w ogóle obligacji państwowych Japonii, BOJ zdecydował się na zmianę polityki monetarnej. Nowa polityka ma na celu utrzymanie japońskich 10-letnich obligacji państwowych na zerowym oprocentowaniu. Pozwoli to ich rządowi na zwiększenie stymulacji fiskalnej gospodarki poprzez zwiększenie wydatków państwa. Problemem, którego Japonia nie widziała od wielu lat, może za to okazać się inflacja. W wyniku zapewnień nowego prezydenta USA – Donalda Trumpa o zwiększeniu wydatków oraz wobec stabilizujących się cen surowców, wzrasta ryzyko rosnącej inflacji w gospodarce światowej. Dobrym sygnałem, że tego spodziewają się inwestorzy jest wyprzedaż amerykańskich obligacji dziesięcioletnich, których oprocentowanie wzrosło z 1,36% w lipcu, do 2,54% w grudniu.

Od stycznia 2018 roku stawka PIT w Rumunii spadnie z 16% do 10% natomiast od stycznia tego roku podatek VAT został obniżony do 19%. Również od nowego roku minimalna kwota wolna od podatku została powiększona aż 8-krotnie! Rumunia już od kilku lat prowadzi politykę i strategię zmniejszania podatków. Jakby się wydawało takie działania mogą doprowadzić do tworzenia się nadmiernego deficytu budżetowego spowodowanego zmniejszonymi wpływami do kasy państwa. Jednak jak się okazuje zmniejszenie podatków ma same pozytywne rezultaty! Rumunia jest jednym z liderów wzrostu gospodarczego w UE, wzrosła sprzedaż i zatrudnienie w sektorze prywatnym jak liczba zakładanych firm. Dodając fakt, że dochody osobiste do dyspozycji mieszkańców Rumunii się powiększyły, tak na prawdę nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o prowadzenie państwa przez rumuńskich polityków.
Giełda Papierów Wartościowych ma nowego prezesa. Został nim Rafał Antczak, który zastąpi rządzącą GPW od stycznia 2016 roku, Małgorzatę Zaleską. Rafał Antczak pracował wcześniej na stanowisku wiceprezesa i członka zarządu w firmie doradczej Deloitte. W swoim CV ma także pracę na stanowisku dyrektora zarządzającego i głównego ekonomisty grupy PZU, doradztwo bankom centralnym Ukrainy i Kazachstanu, a także wykładanie na Uniwersytecie Warszawski.

Indeks PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł w grudniu 54,3 przy prognozie 52,2. Jest to także wyższa wartość niż w miesiącu poprzednim, gdzie indeks ten wyniósł 51,9. Co ciekawe wartość tego wskaźnika dla naszego kraju była niewiele niższa niż dla strefy euro (54,9).

W ostatnim tygodniu została podana wartość wskaźnika inflacji PPI dla strefy euro za miesiąc listopad. Wyniosła ona 0,3% m/m oraz 0,1% r/r. Są to wartości równe prognozom na ten okres.

W minionym tygodniu zostały podane również wartości indeksów nastrojów w strefie euro dla różnych obszarów. W grudniu indeks nastrojów w gospodarce wyniósł 107,8 przy prognozie 106,8. W usługach wartość tego indeksu wyniosła 12,9 (prognoza – 12,4). Wartość indeksu nastrojów biznesu wyniosła 0,79 (prognoza – 0,44). Indeks nastrojów producentów wyniósł 0,1 przy prognozie 0,0, natomiast indeks nastrojów konsumentów osiągnął wartość -5,1, co było wartością taką samą jak prognozowana.

Podsumowanie tygodnia przygotowali: Asia Szmigielska, Alan Bartol, Jędrzej Świerczyński, Michał Kazan oraz Aleksandra Szymura.

Dodaj komentarz