Zróbcie sobie przerwę od książek i przeczytajcie nasze podsumowanie tygodnia 😉 Miłej lektury!

Miniony tydzień przyniósł kolejne rozczarowanie postawą nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump po raz kolejny udowodnił, że priorytetem jest dla niego walka na arenie międzynarodowej, a nie gospodarka Stanów Zjednoczonych. Potwierdzeniem tej postawy są słowa spikera Izby Reprezentantów, który jasno stawia priorytety nowego urzędu. Do słabości dolara w tym tygodniu przyczynił się również FED, który nie dał wyraźnego sygnału co do momentu podwyżki stóp procentowych oraz po części ostatnie dane makroekonomiczne płynące z gospodarki, które utwierdzają inwestorów w niepewności odnośnie dalszych podwyżek stóp procentowych.

Według wstępnych szacunków, PKB wzrosło w Polsce w 2016 roku o 2,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to wyższa wartość niż prognoza (2,7%), ale niższa niż wzrost PKB w 2015 roku w porównaniu z 2014 (3,9%).

Nici z szumnych zapowiedzi uszczelniania systemu podatkowego. W poprzednich miesiącach Ministerstwo Finansów chwaliło się zwiększeniem wpływów z podatku VAT, którego powodem miała być lepsza ściągalność tego podatku oraz zwalczanie „karuzeli podatkowych”. Jak się okazało wpływy z VAT były zaledwie o 2,8% wyższe niż rok temu, czyli tyle ile wyniósł wzrost PKB. Rozczarowujący był szczególnie grudzień, kiedy to dochody z VAT wyniosły zaledwie 5,1 mld złotych, gdzie w grudniu 2015 roku było to 10 mld złotych. Eksperci tak słaby wynik tłumaczą dużą wartością zwrotów w grudniu. Wydaje się, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się zwiększyć skalę zwrotów, ponieważ deficyt budżetu państwa w 2016 roku wynosił mniej niż 3% PKB. Przesunięcie zwrotów na styczeń i luty mogłoby spowodować osiągnięcie deficytu w 2017 roku powyżej 3% PKB, co jest zabronione przez Unię Europejską.

10 lutego do obrotu zostanie wprowadzony nowy banknot o nominale 500 złotych. Do obiegu ma trafić 50 milionów sztuk. Dla porównania to dwukrotnie mniej niż jest w obiegu dwudziestozłotówek, czyli najrzadziej spotykanego banknotu. Celem wprowadzenia nowego nominału jest jak twierdzi NBP obniżenie kosztów emisji i sprawne zarządzanie zapasem strategicznym banknotów przechowywanych w banku centralnym.

W piątkowy poranek poznaliśmy finalne odczyty wskaźników PMI z sektora usług. Początek 2017 roku przynosi poprawę optymizmu w europejskiej gospodarce, finalne dane zostały skorygowane in plus o 0,1 pkt w stosunku do wstępnych danych wskaźników. Łączny indeks za styczeń wypadł na poziomie 54,4 pkt. Podsumowując publikację wszystkich wskaźników, które były lepsze od wstępnych wskazań, sugerują one najszybsze tempo wzrostu strefy euro od połowy 2011 roku.

Potwierdzeniem dobrej koniunktury jest spadająca stopa bezrobocia w strefie euro, która w grudniu ubiegłego roku wyniosła 9,6%, przy prognozie 9,8%. Nastąpił również spadek tego wskaźnika w porównaniu z listopadem (9,7%).

W Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 4,8%, wobec prognozy 4,7%. Warto dodać, że sektor prywatny stworzył w tym okresie więcej, niż wstępnie oczekiwano, miejsc pracy. Liczba ta wyniosła 237 000, wobec prognozy 175 000. Również wzrosła płaca godzinowa (0,1% m/m), ale nie był to wzrost spełniający oczekiwania ekspertów (0,3% m/m).

Podsumowanie tygodnia przygotowali: Aleksandra Szymura, Filip Bogdziun, Robert Gawron i Michał Kazan.

Dodaj komentarz