Udzielił nam się nastrój przerwy między semestrami oraz dobrych danych jakie w tym tygodniu napłynęły z polskiej gospodarki. Wobec braku istotnych wydarzeń ze światowych rynków postanowiliśmy zakończyć miniony tydzień pozytywnym aspektem, skupiając się tym razem na lokalnym podwórku.
Główny Urząd Statystyczny udostępnił wstępne szacunki dotyczące PKB ostatniego kwartału 2016 roku. Wzrost PKB wynosił 2,7% r/r, zaś dynamika jego wzrostu w IV kwartale wynosiła 1,7% k/k. Jest to wynik powyżej oczekiwań resortu finansów, który przewidywał maksymalny wzrost kwartalny na poziomie 1,5%. Dokładny raport GUS-u zostanie opublikowany 28 lutego.
Zatrudnienie w styczniu wzrosło w Polsce o 4,5% r/r, co jest wartością wyższą niż prognoza na ten okres (2,8% r/r). Co ciekawe, jest to także wyższa wartość niż w grudniu, kiedy to zatrudnienie wzrosło o 2,7% r/r w stosunku do okresu poprzedniego. Również zanotowano wzrost wynagrodzeń. Wzrosły one o 4,5% r/r wobec prognozy 4% r/r. Podobnie jak w przypadku zatrudnienia, tak i tym razem wartość ta była wyższa niż w grudniu. Wówczas wzrosły one o 3,1% r/r. Zanotowano jednak spadek w przypadku przeciętnego wynagrodzenia brutto w porównaniu z grudniem. Tym razem wyniosło ono 4277,3 zł i jest ono niższe o prawie 400 zł w porównaniu z okresem poprzednim. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5959,7 tys. i było ono wyższe niż w grudniu (5798,9 tys.). Zauważalna jest od dłuższego czasu tendencja wzrostowa w tym aspekcie.
Podczas wtorkowej sesji akcje firmy Orange zanotowały spadek wartości na poziomie 11%, co jest wynikiem najgorszym od 4 lat. Powodem była publikacja złego sprawozdania finansowego, oraz informacji o braku dywidendy za rok 2016. Informacje błyskawicznie odbiły się na notowaniach spółki. 2016 rok Orange zakończył ze stratą rzędu 1 mld 746mln zł. Wielki wpływ miał na to odpis wartości aktywów w wysokości 1 mld 793 mln zł będący wynikiem przeszacowania wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Pomimo odpisu, inne pozycje sprawozdania nie spełniły oczekiwań inwestorów.
Kłopoty Orange nałożyły się w czasie ze wzrostem kursu producenta „Wiedźmina”, co spowodowało, że CD Projekt wyprzedził pod względem kapitalizacji dawną TPSA. Obecnie kapitalizacja producenta gier wynosi blisko 7 miliardów złotych i doprowadziła do wyprzedzenie pod względem kapitalizacji również takich gigantów jak m.in Budimex, Tauron, Enea, BGŻ czy Eurocash.
PGNiG szacuje, że zysk netto grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 690 mln zł, z uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizacyjnych. Informacja ta sprawiła, że o 11:15 w czwartek akcje zyskały na wartości aż 8%! W całym 2016 roku przychody wyniosły 33,05 mld, a zysk netto 2,32 mld zł. Spółki skarbu państwa ostatnimi czasy dają dużo zarobić, a wartość indeksu WiG20 powoli dochodzi do poziomów konsolidacji z lat 2013 – 2014.
Podsumowanie tygodnia przygotowali: Aleksandra Szymura, Asia Szmigielska, Michał Kazan, Jędrzej Świerczyński, Filip Bogdziun.

Dodaj komentarz