Witamy na nowym podsumowaniu tygodnia!

FED podniósł przedział stóp procentowych o 25 punktów, do 0,50%-0,75%. Jest to pierwsza podwyżka w tym roku (mimo wcześniejszych prognoz FEDu co do 4 podwyżek) i dopiero druga w tej dekadzie. FED zakłada również zwiększenie tempa podwyżek w roku 2017 z powodu pozytywnych wskaźników makroekonomicznych (głównie inflacja i wzrost średnich pensji). Rezultatem tego może być wzrost siły dolara i odpływ pieniędzy z gospodarek o wyższym poziomie ryzyka niż USA. Szczególnie narażone są kraje ochrzczone nazwą ,,The Fragile Five”, czyli Turcja, Brazylia, Indonezja, Rosja i Południowa Afryka, które mają spory dług w dolarach i rozwój ich gospodarek opiera się na inwestycjach zewnętrznych. Podwyżki stóp procentowych USA mogą bardzo negatywnie na nie wpłynąć.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wesprze kwotą 58,3 mln zł producentów gier w ramach konkursu GameINN. Największy beneficjentem programu będzie spółka CD Projekt, która na 5 projektów otrzyma łącznie 29,52 mln zł. „Polski rząd będzie wspierać twórców gier – to tu kryje się przyszłość” powiedział minister nauki Jarosław Gowin, który jak się wydaje, nie rzucał słów na wiatr, gdyż NCBiR w komunikacje prasowym podał, że już teraz planowane jest ogłoszenie kolejnych trzech konkursów.

W czwartek wiceminister energii, Grzegorz Tobiszowski, poinformował w sejmie, że z planowanej na drugi kwartał 2017 roku emisji akcji JSW, spółka planuje pozyskać od 300 do 500 mln złotych. Środki mają zostać wykorzystane w ramach restrukturyzacji spółki, której widać już pierwsze efekty. Jak poinformował wiceminister Tobiszowski, jednostkowy koszt własny sprzedaży węgla po trzech kwartałach tego roku był niższy o blisko 26% porównując do analogicznego okresu w zeszłym roku.

Oddala się upadłość Almy. W czwartek, 15 grudnia, Sąd Rejonowy w Krakowie zdecydował o oddaleniu postępowania upadłościowego spółki oraz wszczęciu postępowania sanacyjnego. Tym samym firma ma nadzieję, że uda się poprawić na tyle jej sytuację finansową, aby mogła spłacić w przyszłości swoje długi bez likwidacji majątku spółki. Reakcja rynku była natychmiastowa. Jeszcze w czwartek po południu jedna akcja Almy wyceniana była na 1,60 PLN, a już w piątek rano na 3,20 PLN.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło w listopadzie 4329,71 zł. Jest to wyższa wartość niż w poprzednim miesiącu, gdzie wartość ta wyniosła 4259,4 zł. Od dłuższego czasu zauważalna jest tendencja wzrostowa tego wskaźnika. Wzrosło ono o 4% r/r, co jest wartością wyższą niż prognozowana (3,9% r/r).

Wzrosło także zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Kontynuuje to pozytywny trend tego wskaźnika. W listopadzie wyniósł on 5791,5 tys., co jest wartością wyższą o 12,4 tys. w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Podaż pieniądza M3 wzrosła w listopadzie o 9,7% r/r i jest ona wyższa aż o 1,2 punkta procentowego niż wartość prognozowana na ten okres.

Indeks zaufania biznesu we Francji osiągnął w grudniu wartość 106 i jest ona najwyższa od 5 lat. Prognoza na ten okres wyniosła 103, natomiast w listopadzie miernik ten osiągnął wartość 102. Świadczy to o coraz lepszych nastrojach przedsiębiorców w tym kraju.

Podsumowanie tygodnia przygotowali Michał Kazan, Aleksandra Szymura oraz Alan Bartol.

Dodaj komentarz