Witamy serdecznie na pierwszym, grudniowym podsumowaniu tygodnia i zapraszamy do czytania!

Drugi, zaraz po General Electric, producent silników lotniczych, czyli Rolls Royce, planuje stworzyć nową fabrykę w Ropczycach pod Rzeszowem, w której pracę będzie mogło znaleźć około 3 tysiące osób. Według zapowiedzi wiceministra Morawieckiego zakłady te mają być nie tylko montownią, lecz również centrum badawczo-rozwojowym. Data rozpoczęcia inwestycji nie jest znana.

Zimbabwe pierwszy raz od 2009 roku postanowiło wprowadzić własną walutę do obiegu gospodarczego. Inflacja Zimbabwe w roku 2008 wynosiła nawet 98% dziennie lub 1023% rocznie i lokalny rząd zdecydował, aby zastąpić dolary Zimbabwe dolarami amerykańskimi oraz innymi światowymi walutami. Decyzja o wprowadzeniu własnej waluty została podjęta ze względu na malejąca ilość obcych walut w rządowych rezerwach, które były używane do wypłaty wynagrodzeń dla urzędników państwowych i wojska.

Na listę ostrzeżeń publicznych tworzoną przez KNF, został wpisany DM banku PEKAO SA. w związku z tym, że od stycznia do kwietnia 2012 roku prowadził on działalność z zakresu doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF. Oprócz wpisania na listę ostrzeżeń publicznych, DM PEKAO otrzymał karę w wysokości 125 tysięcy złotych.

Akcje PGE znajdują się obecnie na historycznym dnie z ceną na poziomie 9,05zł, co może być spowodowane niepewnością związaną z decyzjami politycznymi dotyczącymi losu polskich kopalni węgla kamiennego. Cena akcji w momencie debiutu giełdowego w 2009 roku wynosiła 25,99 zł.

Zarząd CD PROJEKT zdecydował, że ze względu na ryzyko wrogiego przejęcia przeznaczy 250 milionów złotych na wykup akcji własnych. Wykup ten nie zapewni jednak pakietu większościowego, ponieważ aż 70% akcji jest rękach drobnych inwestorów lub funduszy inwestycyjnych, zaś Marcin Iwiński, Michał Kiciński i Piotr Nielubowicz posiadają 19,4% akcji. Taki ruch ma zapobiec sytuacji z jaką obecnie borykają się bracia Guillemont z Vivendi. A Ubisoft to przecież zdecydowanie większa spółka od CD Projektu.

Koniec deflacji w Polsce – oficjalne dane GUS mówią, że pomimo spadku cen w październiku w wysokości 0,2%, w następnym miesiącu, czyli listopadzie tego roku, pierwszy raz od 28 miesięcy pojawiła się w Polsce inflacja na poziomie 0,1%. Należy pamiętać, że według Eurostatu inflacja pojawiła się w Polsce już w październiku, wynika to z tego ze oba urzędy statystyczne stosują inne sposoby na stworzenie koszyka dóbr używanych do obliczenia wskaźnika CPI.

Podsumowanie tygodnia przygotował Zbigniew Grodziński a zredagował Alan Bartol.

Dodaj komentarz