(English below)
Serdecznie zapraszamy na warsztaty MS Excela organizowane we współpracy z międzynarodową firmą Credit Suisse.
Czy chcesz zobaczyć, jak MS Excel jest wykorzystywany do wykonywania codziennych czynności, poznać wskazówki i sztuczki, które zwiększają efektywność pracy z Excelem?
Podczas spotkania on-line skupimy się na rzeczywistych scenariuszach i projektach, które wymagają użycia MS Excel.
Będziesz miał wyjątkową okazję, aby dowiedzieć się od analityków bankowości inwestycyjnej o przydatnych technikach pracy i funkcjach, które pozwalają na efektywne przetwarzanie danych.

English:

Are you interested which Excel functionalities are most useful from an Investment Banking analysts perspective?
Do you want to see how MS excel is utilized to perform their daily routines and learn tips and tricks that make work with Excel more effective? During this on-line session we will focus on real life scenarios and projects that involve usage of MS Excel across the variety of tasks. You will have an unique opportunity to learn from Investment Banking analysts useful working techniques and features that allow effective data processing