Zarząd 2021/2022


Rene Hanak
– 
Prezes KNRK Hossa ProCapital / Członek Zarządu ds. Nauki
Jan Gach
– 
Członek Zarządu ds. Public Relations
Michał Stańczak
– 
Członek Zarządu ds. Projektów
Kamila Zając
– 
Członek Zarządu ds. Finansów i Administracji
Małgorzata Ceglarek
– 
Członek Zarządu ds. Human Resources
Karolina Kąkol
– 
Członek Zarządu ds. Marketingu