Nowy tydzień – nowe podsumowanie tygodnia!

W tym tygodniu w Europie zauważalny był najmocniejszy od 10 miesięcy rajd na giełdach. Według analityków, przyczyną dobrych nastrojów na rynkach może być łagodna polityka Europejskiego Banku Centralnego. Rada Prezesów EBC postanowiła, że zostanie przedłużony program skupu aktywów od kwietnia do grudnia 2017 roku – na poziomie 60 mld euro. Jeśli będzie to konieczne to może zostać on przedłużony. Utrzymany zostanie także aktualny program skupu do końca marca 2017 roku – na poziomie 80 mld euro miesięcznie.

Włosi odrzucili w referendum propozycje premiera Matteo Renziego. Dotyczyły one ograniczenia roli senatu i wzmocnienia pozycji rządu. Premier, który od negatywnego wyniku referendum uzależnił swoją rezygnację z urzędu, zgodnie z obietnicą zrezygnował z funkcji premiera.

Strefa Euro ulży Grecji w spłacie długu. Pomimo, że nadzieje Greków co do choć częściowego umorzenia długu zagranicznego się nie sprawdziły, to wierzyciele Grecji zgodzili się na rezygnację z części przyszłorocznych odsetek i na zamianę oprocentowania papierów dłużnych przeznaczonych na dokapitalizowanie banków ze zmiennego oprocentowania na stałe. Działania te mają na celu poprawę krótkoterminowej zdolności Grecji w obsłudze długu zagranicznego.

Według prognoz Europejskiego Banku Centralnego, w 2017 roku zanotowany zostanie wzrost PKB w Strefie Euro o 1,7%. W 2018 roku, jak i rok później, wzrost ten będzie wynosił 1,6%. Przedstawiono także prognozy dotyczące inflacji, która w 2017 roku wyniesie 1,3%, w 2018 roku – 1,5%, a w 2019 – 1,7%.

W Środzie Śląskiej powstanie nowoczesne centrum serwisowania silników samolotowych. Projekt Lufthansy i General Electric oznacza inwestycję o wartości 250 mln euro.

Program repolonizacji banków zakończony. PZU i Polski Fundusz Rozwoju kupią 32,8% akcji banku Pekao. Dzięki temu, 52% sektora bankowego znajduje się w polskich rękach.

Rada Polityki Pieniężnej w minionym tygodniu utrzymała na takim samym poziomie, w porównaniu z poprzednim okresem, stopę lombardową (2,5%), stopę referencyjną (1,5%), stopę depozytową (0,5%) oraz stopę redyskontową (1,75%).

Podsumowanie tygodnia przygotowali Alan Bartol oraz Aleksandra Szymura.

Dodaj komentarz