prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Prezes Zarządu CFA Society Poland, Dyrektor Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

dr inż. Dominika Hadro

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych koncentruje się na relacjach inwestorskich na GPW oraz na inside tradingu.