prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.

dr inż. Dominika Hadro

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych koncentruje sie na relacjach inwestorskich na GPW oraz na inside treadingu.