prof. dr hab. Krzysztof Jajuga


Prezes Zarządu CFA Society Poland, Dyrektor Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.

a


dr Magdalena Broszkiewicz


Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Menedżer kierunku Finanse i rachunkowość

Zainteresowania badawcze:

-relacje inwestorskie, obowiązki informacyjne spółek publicznych
-nadzór nad rynkiem kapitałowym
-ład korporacyjny, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
-komunikacja spółek publicznych z rynkiem
-społeczna odpowiedzialność spółek publicznych
-inwestycje portfelowe
-integracja rynków kapitałowych